Dzerzhinsk is a city in the Nizhny Novgorod region of Russia, Church of St. Tikh…Categories:   Nizhny Novgorod